AYKARGO HALKA ARZ MI OLACAK 2021

2021 HALKA ARZ TAKVİMİAygaz A.Ş, bağlı ortaklığı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla McKinsey Danışmanlık ile başarı primine dayalı uzun vadeli bir danışmanlık sözleşmesi imzalanarak işbirliğine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada başarı priminin halka arz değeri üzerinden hesaplanacağı kaydedildi. Aygaz’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, Şirketimizin bağlı ortaklığı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin (“Aykargo”) faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“McKinsey”) ile stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler sonucunda, 15 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi’nin yerine, Aykargo’nun McKinsey’den aynı hizmetlerin alımını kapsayan başarı primine dayalı uzun vadeli bir Danışmanlık Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanarak işbirliğine devam edilmesine karar verilmiştir.

Aykargo ve McKinsey arasındaki işbirliği 5 yılı hizmet sunumu ve takip eden 2 yılı başarı primi ödeme dönemi (“Ödeme Dönemi”) olmak üzere toplam 7 yılı kapsamaktadır. 15 milyon Amerikan Doları olarak belirlenen McKinsey tarafından sunulacak hizmetlerin bedelinde (Toplam Hizmet Bedeli) bir değişiklik olmamıştır.

Toplam Hizmet Bedelini artı veya eksi yönde etkileyebilecek olan başarı primi ise, Ödeme Döneminde Aykargo’nun halka arz edilmesi halinde halka arz sonucu oluşacak değerinin, aksi takdirde ise bağımsız değerleme çalışması dikkate alınarak belirlenecek piyasa değerinin McKinsey Başarı Prim Oranı ile çarpılması ile hesaplanacak olup, bu tutardan o tarihe kadar faturalanan hizmet bedeli tutarı ile halka arz halinde oluşacak ilgili masraflar düşülecektir. McKinsey Başarı Prim Oranı Sözleşme’de belirlenen formüle göre hesaplanacak olup, ilgili oranın yaklaşık %20 olması beklenmektedir.

Aykargo hizmet döneminde Toplam Hizmet Bedeli’nin 2,5 milyon Amerikan Doları’nı beş eşit taksitte ödeyecektir. Faturalanan hizmet bedelinin bakiye tutarı ise hesaplanacak başarı primi ile birlikte ödeme veya iptale konu olacaktır.

Sözleşme ile birlikte Şirketimiz, kendisi ve/veya pay sahibi olunması halinde diğer Koç Topluluğu şirketleri tarafından, hizmet döneminde Aykargo’ya şirketin faaliyetleri ve operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak 60 milyon Amerikan Doları’na kadar nakit sermaye konacağı yönündeki niyeti beyan etmiştir.”