BERKOSAN TEMETTÜ 2022

BERKOSAN TEMETTÜ 2022

Şirket temettü veriyor mu daha önce hiç temettü dağıttı? Gelin hep beraber şirketimizin temettü takvimini inceleleyim…

BRKSN Temettüleri

 
Temettüsüz İşlem TarihiTemettü Ödeme TarihiT. Getirisi
23.08.20220,1111111 25.08.20221,25%
 

TEMETTÜ NEDİR?

Kâr payı olarak da bilinen temettü, yatırımcılara ekstra kazanç sunar. İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği kârdan pay almak demektir. Temettünün dağıtıldığı sırada şirketin çok küçük de olsa hissesine sahip olan herkes kârdan pay hakkı kazanır. Dolayısıyla borsa yatırımcısının dikkatini çekmektedir.

TEMETTÜ HAKKINDA DAHA ÇOK BİLGİ EDİNMEK İSTİYORSANIZ TEMETTÜ NEDİR YAZIMIZA BAKABİLİRSİZ…

halka arz takvimi

Hakkımızda

1993 yılında polietilen bazlı malzemelerin üretimini başlatarak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için kurulan Berkosan A.Ş. bugün, yaklaşık 250 çalışanıyla, İMKB’ye bağlı Gelişen İşletmeler Piyasası’nda hisseleri satışa sunulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Gelişen İşletmeler Piyasası’nın ardından 2012 yılının Nisan ayında ise 2. Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlayan Berkosan A.Ş., bünyesindeki 6 farklı markayla inşaat, endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına Düz Bağlı Polietilen, Polipropilen ve Çapraz Bağlı Polietien Köpük ürünler vermektedir. Bu üç ürün gamında Türkiye’de ilk üretime başlayan firma Berkosan A.Ş ‘dir. BERKOSAN A.Ş. Türkiye de 30 bin m2 açık alan üzerine kurulu 7850 m2 kapalı alana sahip Tekirdağ Saray fabrikası, 45 bin m2 arsa üzerinde 6500 m2 kapalı alana kurulan ve 2014 yılında faaliyete başlayan Bilecik Bozüyük fabrikası ile üretimine devam etmektedir. Avrupa da 2000m2 kapalı alana sahip Valencia/ İspanya ile 3500m2 kapalı alana sahip Balkan/Sırbistan da üretim yapmaktadır. 2015 yılında T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından gerçekleştirilen KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni’nde, YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ’ne layık görüldü.

Vizyonumuz

Kurulmasına öncülük ettiğimiz sektörün insan yaşamını daha kaliteli kılmasına odaklanarak Berkosan’ı müşteri memnuniyeti merkezli geliştirmek; AR&GE çalışmalarıyla ithal ikameli ürünlerin üretimini gerçekleştirerek sektöre öncülük etmek ve ülke kaynaklarının ülke içinde kalmasını sağlamak; güçlü finansal yapısıyla dünyadaki en gelişmiş teknolojileri kullanarak sektöre kalite kazandırırken iç ve dış piyasalarda maksimum rekabet gücüne ulaşmış; eğitimli, bilinçli, istekli ve dinamik ekibimizle müşteri taleplerine en çabuk en doğru, en iyi çözümü üretmek.

Misyonumuz

İnsanlar ve ürünler için istenmeyen dış etkenlerden yalıtılmış sağlıklı ortamlar yaratmak.

Kalite Politikamız

Kaliteyi üretim süreciyle sınırlı tutmak değil tüm iş yapış süreçlerine aktarmak; kalite zincirinin önemini benimsemiş insan kaynağı gücümüzün gelişimine süreklilik kazandırmak; standartları uygulamanın yanı sıra, iyileştirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmak; müşteri memnuniyeti gözetirken de kaliteyi ön planda tutmak; yaşam konforuna dokunan üretim alanlarımızda ulusal ve uluslararası standartları korumak

İnsan Kaynakları

BERKOSAN AYDINLATMA METNİ

 

“Ayazağa mh. Mimar Sinan sk. Seba Office Boulevard No:21 D Blok 41 Sarıyer/İstanbul” adresinde mukim veri sorumlusu BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“BERKOSAN”) olarak, bünyemizde çalışanların kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini (bundan sonra birlikte “kişisel veriler”) toplamakta, işlemekte, saklamakta, gerektiğinde aktarmakta ve ilgili süreler sonunda bu kişisel verileri imha etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile amacımız kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

TANIMLAR

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri, vb.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Özel Nitelikli Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

HANGİ KİŞİ GRUPLARININ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

 

BERKOSAN olarak, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, hissedar/ortaklarımızın, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarımızın (potansiyel müşterilerimizin), stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, ürün ve hizmet alan kişilerin (müşterilerimizin), internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ve fiziki olarak şirket genel merkezimiz ile işyerlerimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işlemekteyiz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

 

Yukarıda anılan kişi gruplarının kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem (iş veya hizmet süreçlerini etkileyen adli ve idari bir süreç olması durumunda), müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri (BERKOSAN’ı ilgilendirmesi ve/veya iş/hizmet süreçlerini aksatması durumunda), biyometrik veri ve diğer bilgiler ini işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

Yukarıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yabancı personel çalışma ve oturum izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ ORTAMLARDA TOPLUYORUZ?

 

İşveren, personelin kişisel verilerini fiziki olarak basılı vasıtalarla toplayabileceği gibi elektronik ortamda da toplayabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAMIZDAKİ HUKUKİ SEBEBİMİZ NEDİR?

 

4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gibi BERKOSAN’ın süreçleri gereği uymak zorunda olduğu kanuni yükümlülükleri nedeniyle ilgili kişi gruplarının kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu minvalde kanunlarda açıkça öngörülmesi ve BERKOSAN’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması söz konusudur.

 

Bununla birlikte, kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişiler ile aramızda bir veya birden fazla sözleşme akdedilmiş ise, bu sözleşmenin ifa edilmesi nedeniyle çalışanlarımızın kişisel verilerini işlemekteyiz. Ayrıca, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve ölçülü olarak meşru menfaatlerimiz için de işleme faaliyetlerimiz olabilmektedir.

 

ÇALIŞANLARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİ AKTARIYOR MUYUZ?

 

İşveren olarak mevzuata uygun şekilde; yukarıda sayılan ilgili kişilerin kişisel verilerini bulut sistemlerinde saklayabilir, grup şirketlerimiz ile paylaşabilir, yurtiçinde ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilere (hissedarlarına, tedarikçilerine, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, iş ortaklarına, pazarlama ve reklam hizmeti aldığı şirketlere, teknik destek aldığı şirketlere) aktarabiliriz.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR?

 

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin olarak veri sorumlusu BERKOSAN’a başvurarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, başvuru üzerine yapılan değişiklik veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLER HAKLARINA DAİR TALEPLERİNİ NASIL KULLANABİLİR?

 

İlgili kişiler, bir önceki maddede belirtilen haklarına dair taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusu İşveren’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusu İşveren’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu BERKOSAN’a iletecektir. Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenecektir.

 

Bilgilerinize Sunulur

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ 

ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

KAYNAKÇA: https://www.berkosan.com/hakkimizda.html

YASAL UYARI

SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevçevesinde sunulmaktadır.Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.