ARACI KURUMLARIN BELİRLERLİDİĞİ MAYIS 2021 HİSSE ÖNERİLERİ

ARACI KURUMLARIN BELİRLERLİDİĞİ AYLIK HİSSE ÖNERİLERİ (yatırım yönlendirmesi yapılamaz)

GEDİK YATIRIM MAYIS AYI HİSSE ÖNERİLERİ

Her ay başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık Bülten’lerde Teknik Takibimizde Olan Hisseleri paylaşmaktayız.

Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100’e kıyasla aylık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.

Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA’ları oranınca etkilemesi beklenebilir.

Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu ay için hazırladığımız Aylık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.

MAYIS AYI TEMETTÜ TAKVİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca Cola İçecek (CCOLA) 

Nisan ayının son haftasında direnç olarak çalışan 50 günlük üssel ortalamasını aşan ve güçlü bir toparlanma kaydeden CCOLA hissesi mevcut durumda kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde seyrediyor. Kısa vadeli ortalamalar üzerinde kalındığı sürece hissede olumlu teknik görünüm korunmaya devam edecektir.

Enka İnşaat (ENKAI)

Nisan ayı içerisinde dalgalı bir seyir kaydeden ve bir süredir konsolide bölgesi içerisinde hareket eden ENKAI hissesi cuma günü etkili olan alımlarla güçlü bir yükseliş kaydetti. 50 günlük üssel ortalaması (7,60) üzerinde kalındığı sürece hissede yükselişlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.

Logo Yazılım (LOGO)

Nisan ayının son haftasında 100 günlük üssel ortalamasından gelen alımlarla yukarı yönlü bir seyir izleyen ve toparlanma kaydeden hissede teknik görünümdeki iyileşme dikkat çekiyor.

Şişe Cam (SISE)

Geçen hafta yukarı yönlü bir seyrin izlendiği SISE hissesinde cuma günü endeks kapanışından sonra yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan finansal sonuçlar güçlü bir görünüm ortaya koyuyor. Teknik olarak gücünü koruyan hissede olumlu gelen finansallara bağlı olarak yukarı yönlü seyir korunabilir.

ŞEKER YATIRIM MAYIS AYI HİSSE ÖNERİLERİ

 

 

TURKCELL (TCELL) Cari Fiyat: 14,84 TL – Hedef Fiyat: 23.00 TL (Yükseliş Potansiyeli %55)

Turkcell’in 2021 yılında da satış gelirlerindeki çift haneli kuvvetli
büyümesini sürdürebilmesini ve sağlıklı bir faaliyet karlılığı elde
edebilmesini beklemekteyiz. Şirket payları için, 23.00 TL olarak
güncellediğimiz 12 aylık hedef fiyatımız ile değerinin altında işlem
gördüğünü düşünmekte ve “AL” önerimizi sürdürmekteyiz. Turkcell,
pazardaki kuvvetli konumuyla 1Ç21’de oldukça kuvvetli, net 705bin
abone kazanımı gerçekleştirmiştir. Grup, bu dönemde mobil faturalı
hat abone sayısını net 410bin arttırmış, ön ödemeli hatlarının sayısı
da net 190bin yükseliş göstermiştir. Faturaları hatlarının toplam
mobil abone sayısı içerisindeki payı 1Ç21 sonunda %65.9’a
ulaşmıştır. Turkcell’in (M2M hariç) abone başına elde edilen aylık
gelirleri, yıllık %8.7 artarak 49.9 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un
konsolide satış gelirleri böylelikle, yurt dışı iştiraklerinin güçlü
büyümesi ve cihaz satış gelirlerindeki artışın da desteğiyle yıllık %
17.5 artarak 7,827mn TL olarak gerçekleşmiştir. Turkcell’in FAVÖK
marjı da dayanıklı seyrini sürdürerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine
benzer %42.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grup’un risk yönetimi
yaklaşımı 1Ç21’de türev ve riskten korunma araçlarından toplam
1,342mn TL gelir elde etmesini sağlamış ve net finansal giderleri
yıllık %10.4 azalarak 921mn TL’ye gerilemiştir. Turkcell’İn 1Ç21 net
karı böylelikle yıllık %26.6 artarak 1,105mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Turkcell, 2021 yılında satış gelirlerinin yıllık bazda
%14-%16 artış göstermesini, FAVÖK’ünün 14mlyr TL seviyesinde
ve operasyonel yatırım harcamalarının gelirlerine oranının %20
civarında gerçekleşmesini beklemektedir. 2021 yılı tahminlerimiz,
Grup beklentileri paralelindedir. Buna göre Turkcell payları, hâlihazırda 2021T 3.1x FD/FAVÖK ile, yurt dışı benzerlerinin FD/FAVÖK
medyanı 5.9x’a kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

GARANTİ BBVA (GARAN) 12 Aylık En Düşük Cari Fiyat: 7,21 TL – Hedef Fiyat: 11.90 TL (Yükseliş Potansiyeli %65) 

Garanti BBVA olası risklere karşı yüksek sermaye tamponu, uygun maliyetli mevduat yapısı ve güçlü vadesiz mevduat tabanı, 8,8 milyon aktif
dijital müşterisi ile elverişli bir konumda bulunmaktadır. Bankanın çeşitlendirilmiş kredi portföyünü, aktif likidite yönetimini ve disiplinli maliyet
yönetimini gözönünde bulundurarak AL olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.
Banka olası riskler icin 4,8 milyar TL serbest karşılık ayırmaktadır. Banka
yönetimi 2021 yılı bütçesinde orta %10’lu seviyede özkaynak karlılığı ve
marjlarda 100 baz puan zayıflama modellemektedir. Garanti Bankası’nın
net karının 2021 yılında 2020 yılına göre %42 artmasını modelliyoruz.
Hisse için %21 sermaye maliyeti ve %5 uzun vadeli büyüme oranlarını
kullanarak hesapladığımız ve 11,90 TL olan hedef fiyatimizin %65 artış
potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2021T 3,4x F/K (Benzerlerine göre %11
primli) ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %13,4 özkaynak getirisiyle işlem
görmektedir. Bankanın değerleme çarpanlarının yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Banka takip ettiğimiz bankalar arasında en yüksek net faiz
marjına sahiptir. Vadesiz mevduatların ağırlığı %43 olup rakip bankalar
arasındaki en yüksek orandır ve bankanın mevduat maliyetlerinde avantajlı durumunu sürdürmesine katkı sağlayacaktır. 2021 yılında bankanın
düzeltilmiş net faiz marjında 55 baz puan daralma bekliyoruz. (Bütçe: 100
baz puan). En zayıf marj gelişiminin 1Ç21’de gerçekleşmesini ve
marjların yıl sonuna kadar çeyreksel bazda toparlanmasını bekliyoruz.
Ücret ve komisyon gelirlerinde ödeme sistemlerinin ve iştiraklerin desteği
ile toparlanma ve 2021 yılında %12 seviyesinde yıllık artış modelliyoruz.
Garanti BBVA, proaktif provizyon politikası ile öne çıkmaktadır. Kredi riski
maliyetinin 2021 yılında 240 baz puan seviyesined gerçekleşmesini bekliyoruz. (Bütçe: <200 baz puan). Beklentimizden yüksek sorunlu kredi
oluşumu ve beklentimizden daha olumsuz seyreden fonlama maliyetleri
hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

ŞİŞECAM (SISE) Cari Fiyat: 7,51 TL – Hedef Fiyat: 8.80 TL (Yükseliş Potansiyeli %17)

Şişecam yılının ilk çeyreğinde mimari ve otomotiv camlarındaki güçlü operasyonel performansın da katkısıyla piyasa beklentilerinin üzerinde
1,348mlr TL net kar açıkladı. (1Ç20: 441,9mn TL net kar). Şirket, 1Ç21’de
net olarak 540,8mn TL tutarında yatırım faaliyetlerden gelir kaydederken
(1Ç20: 322,7mn TL net yatırım faaliyetlerden gelir), 1Ç21’de 149,2mn TL
tutarında net finansman gideri kaydetmiştir (1Ç20: 204,7mn TL net finansman gideri). Şirketin 1Ç21 satış gelirleri rakamı, geçen yılın aynı dönemine
göre %23,2 oranında artarak 5,686mlr TL olarak gerçekleşti (1Ç20:
4,615mlr TL). Segment bazında satış gelirleri önceki yıla göre; mimari
camlarda %70 oranında, otomotiv camlarında %38 oranında, kimyasallarda
%14 oranında, cam ev eşyasında %10 oranında ve cam ambalajda %10
oranında arttı. Şişecam, 1Ç21’de 1,334mlr TL FAVÖK elde ederken (1Ç20:
987,4mn TL), FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,1 puan iyileşerek %23,5
olarak gerçekleşti (1Ç20: FAVÖK Marjı: %21,4). Şirket, yaklaşık 400mn TL
yatırım bedeliyle soğuk tamiri tamamlanan Yenişehir Fabrikasındaki 240bin
ton/yıl kapasiteli fırınının 02 Nisan 2021 tarihinde ateşlendiğini duyurdu.
Şirket, Mart ayında açıkladığı pay geri alımı kararına ilişkin olarak; 15 Mart
– 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Borsa’da pay başına 6,45 TL – 7,83 TL
fiyat aralığından toplam 6.019.295 nominal değerli (44.707.878,55 TL
bedelle) pay geri alımı gerçekleştirdi. Geri alınan paylar, şirket sermayesinin %0,1965’ine karşılık gelmektedir. Makroekonomik tahminlerimizi güncellememiz nedeniyle %13,5 seviyesinde olan Risksiz Getiri Oranını 200
baz puan artırarak %15,5 seviyesine yükselttik. Bu düzenlemeler neticesinde Şişecam için 9,80 TL seviyesinde bulunan 12 aylık pay başına hedef
fiyatımızı 8,80 TL seviyesine çekiyoruz. Ancak, 30 Nisan 2021 SISE pay
kapanış fiyatına göre hedef fiyatımızın %17,2 kazandırma potansiyeli taşıması nedeniyle de ‘AL’ önerimizi sürdürüyoruz. Şirket payları 2021T F/K
5,21x ve 2021T FD/FAVÖK 5,06x çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ERDEMİR (EREGL) Cari Fiyat: 19,04 TL – Hedef Fiyat: 22.10 TL (Yükseliş Potansiyeli %16) 

Demir çelik endüstrisi, COVID-19 koronavirüsüne karşı aşı bulunmasıyla artan global büyüme beklentileri ile talebin hızlı toparlanması,
arz ve stok seviyelerinin düşük olması ve hammadde maliyetlerindeki artış nedenleriyle 4Ç20’den itibaren çelik fiyatlarında hızlı yükseliş
gerçekleşmiş olmasıyla olumlu bir görünüm sergilemektedir; sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yakın dönemde oldukça kuvvetli karlılık elde edebileceklerini düşünmekteyiz. Erdemir payları için 12 aylık
hedef fiyatımızı 22.10 TL’ye revize etmemiz ile AL önerimizi sürdürmekteyiz. Çelik ürünlerine yönelik iç talep, 2A21’de kuvvetli, yıllık %
15.7 oranında artış göstermiştir. Erdemir de toplam satış hacmini %
4.6 arttırmış ve çelik ürünleri fiyatlarındaki ortalama yıllık ABD doları
bazında %30 yükselişle satış gelirleri yıllık %35.7 artarak 1,421mn
ABD doları’na ulaşmıştır. TL’nin ABD doları karşısında yıllık bazdaki
değer kaybının da etkisiyle Grup’un satış gelirleri, yıllık TL bazında
%64.0 yükselerek 10,464mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in ton
başına elde ettiği FAVÖK ise çelik fiyatlarındaki yükseliş ile belirgin
(yıllık %163) artarak 1Ç21’de 250 ABD doları/ton’a ulaşmıştır.
Grup’un FAVÖK marjı, yıllık oldukça kuvvetli 21.0 y.p. artarak %36.8
olarak gerçekleşmiştir. Çelik fiyatlarındaki hızlı yükseliş, üreticilerin
1Y21T karlılıklarının kuvvetli gerçekleşebileceğine işaret etmektedir.
Böylelikle, Erdemir’in satış gelirlerinin 2021T yılında yıllık US$ bazında %29 artabileceğini, ton başına elde ettiği FAVÖK’ünün
US$213 seviyesinde gerçekleşebileceğini ve net karlılığında oldukça
belirgin, yıllık bazda yaklaşık 2.7x artış kaydedebileceğini tahmin
etmekteyiz.

KAYNAK

GEDİK YATIRIM

ŞEKER YATIRIM

YASAL UYARI

SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevçevesinde sunulmaktadır.Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.