***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [MEMSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Finansal raporlarını yayımlamadığından işlem sırası 27/04/2020 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmış bulunan ve Pay Piyasası Yönergesi’nin 30/5. maddesi kapsamında (27/11/2020 tarihine kadar) işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verilen Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.’nin (Şirket) bu süre içinde de finansal raporlarını yayımlamaması nedeniyle Pay Piyasası Yönergesi’nin 30/5. maddesi ile Kotasyon Yönergesi’nin (Yönerge) kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23/1-(a) maddesi, Şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Yönerge’nin 23/1-(d) maddesi ve Borsaya ödemekle yükümlü olduğu kotasyon ücretlerini ödememesi nedeniyle Yönerge’nin 23/1-(e) maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890368


BIST