TOFAS HİSSE SENEDİ ANALİZİ 07.02.2021

Haftalık ve aylık hisse önerisi kısmında TOASO hissesini inceledik. Bu yazıda TOASO hisse orta-uzun vade yorumları, TOFAS hisse senedi aracı kurum analiz ve tahminleri bulacaksınız.  hissesi temel, teknik analiz, destek – direnç noktaları ve haberler,

07.02.2021 tarihi itibariyle borsada 37.18 liradan işlem gören Tofas (Toaso) hisse senedinde aracı kurumların beklentileri kaç lira ?

2021 TEMETTÜ TAKVİMİ

TOFAS İÇİN ARACI KURUM ANALİZLERİ

Gedik Yatırım Tofaş finansal sonuçlarının hisse etkisini olumlu görürken, İş Yatırım, hedef fiyatı 45,85 TL, Vakıf Yatırım, 37,50 TL ve Yapı Kredi Yatırım, 45,70 TL olarak belirtti.

2021 HİSSE ÖNERİLERİ

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

“Tofaş (TOASO)
Öneri: TUT
Son Kapanış: 38,32
Hedef Fiyat: 34,26
Potansiyel Getiri: %-11
4Ç20 Finansal Sonuçları (Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. )
Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %34,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %68,2 artışla 9,2 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %24,7 artışla 23,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %43,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 67,1 artışla 1,1 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %22,0 artışla 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 80 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 8 baz puan düşüşle %12,1 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 28 baz puan düşüşle %12,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,25 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %41,9 artışla 639,2 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %20,4 artışla 1.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,7 düşüşle 2,4 milyar TL olmuştur.

Sonuç:

Şirket, 4Ç20’de 9.198 mn TL satış geliri (kons: 8.196 mn TL-Gedik: 8.012 mn TL), 1.111 mn TL FAVÖK (kons: 904 mn TL-Gedik: 828 mn TL) ve 639 mn TL net kar (kons: 670 mn TL-Gedik: 653 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %113 artışla 5,1 milyar TL olmuştur. 4Ç20’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi yıllık %48 yükseliş kaydederek 51 bin adet olurken, iç pazar %41 büyüme sergilemiştir.

Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adetleri sırasıyla %43 ve %59 artışla 36 bin ile 15 bin adet olmuştur. Şirketin pazar payı %17,5’dan %18,3’e yükselmiştir. İhracat gelirleri yıllık %33 artışla 4,1 milyar TL olmuştur. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeti sırasıyla %29 düşüş, %26 ve %8 artış kaydederek 19 bin adet, 21 bin adet ve 40 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 4Ç20’de toplam satış hacmi yıllık %17 yükselişle 91 bin adet olurken, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %56’dan %45’e düşmüştür. 4Ç20’de şirketin FAVÖK marjı yatay kalırken, net karı güçlü satış büyümesi ile önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin öngörülerini paylaşmıştır. Buna göre yurtiçi hafif araç pazarı (PC+LCV) (adet) 700-750 bin (yıllık %3-9 düşüş) Tofaş yurtiçi pazar satışları (adet) 120-135 bin (yıllık %5-15 düşüş), ihracat adetleri 150-165 bin (yıllık %27-40 artış), toplam üretim adetleri 265-290 bin (yıllık %4-16 artış) ve yatırımlar 100 mn euro (2020 gerçekleşen: 180 mn euro) olarak öngörülmektedir. Hisse 2021 yılı beklentilerine göre 6,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.”

İş Yatırım, Tofaş hedef fiyatını 38,20 TL’den 45,85 TL’ye, tavsiyesini ‘AL’dan TUT’a revize etti.

Ayrıntılar şu şekilde:

“Kapanış (TL) : 38.32 – Hedef Fiyat (TL) : 45.85 – Piyasa Deg.(TL) : 19160 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 14.56 TOASO TI Equity- Öneri: TUT Get.Pot.%: 19.64

4Ç20 net kar rakamı beklentilerin biraz altında

Tofas 4Ç20’de bizim 590 milyon TL tahminimizin üzerinde ancak piyasanın 670 milyon TL beklentisinin biraz altında yıllık bazda %42 artışla 639 milyon TL net kar rakamı açıkladı. İç pazar satışlarındaki güçlü büyüme şirketin net kar rakamındaki artışın önemli nedenini oluşturmaktadır. Şirketin vergi öncesi kar rakamı ise yıllık bazda %44 artışla 644 milyon TL olarak gerçekleşirken, 4Ç19’deki%8,2’den 4Ç20’de %7’e geriledi. Şirketin 4Ç20 net satış gelirleri piyasa beklentisinin %12 üzerinde, yıllık bazda %68 artışla 9,2 milyar TL’ye ulaştı. İç satışların cirodaki payı 4Ç19’daki %44’den 4Ç20’de %55’e yükseldi.

4Ç20 FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin yaklaşık %30 üzerinde yıllık bazda %67 artışla 1,1 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise 4Ç219’deki %12,2’den 4Ç20’de %12,1’e geriledi.

Tofaş 2021’de yurtiçi hafif araç pazarının 700 – 750 bin adet aralığında gerçekleşmesini bekliyor ki, bu 2020’e göre %3-%9 daralmaya işaret ediyor. Şirket 2021’de iç satışlarının 120 – 135 bin adet (2020’e göre %5-%15 düşüş), ihracat adetlerinin ise 150 -165 bin adet (2020’e göre %27-%40 artış) aralığında olmasını hedefliyor. 2021 yatırım harcaması ise 2020’e benzer 100 milyon ¬ tutarında hedefleniyor.

TOASO için hedef fiyatımızı beklentimizden daha iyi gerçekleşen 4Ç20 rakamlarının ve şirket 2021 hedeflerinin modelimize yansıtılması, araç fiyat tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyon, İNA değerlememizin 3 ay ileri taşınması ve benzer şirket çarpanlarındaki güncelleme nedeniyle önceki hisse başına 38.20TL’den 45.85TL’ye yükseltiyoruz.

Revize hedef fiyatımız cazip getiri potansiyeline işaret etmediğinden TOASO için önerimizi AL’dan TUT’a indiriyoruz. Hisse 2021T 5.7x Firma Değ/FAVÖK ve 8.1x F/K çarpanları ile 7.5x ve 11.7x yurtdışı benzer şirket çarpanlarının medyanına kıyasla iskontolu işlem görüyor. “

Vakıf Yatırım, Tofaş için 37,50 TL hedef fiyatla ‘TUT’ tavsiyesini korudu.

Ayrıntılar şu şekilde:

“Şirketin 4Ç20’de operasyonel performansı piyasa beklentilerinin üzerinde, net karlılık ise beklentilere paralel gerçekleşti. Sonuçlara ilişkin piyasa fiyatlamasının nötr olmasını bekliyoruz. 2021 beklentileri ise bizim (iç piyasa: 135 bin adet, ihracat: 160 bin adet) öngörülerimize paralel. Şirket hisseleri son bir ayda endeksin %8,8 üzerinde performans sergiledi. Tofaş için 37,50 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerilerimizi sürdürüyoruz. “

Yapı Kredi Yatırım, Tofaş için 45,70 TL hedef fiyatını ve ‘al’ tavsiyesini sürdürdü.

Yapı Kredi Yatırım’ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

“Tofaş 4Ç20 Finansal Sonuçları

Tofaş 4Ç20 finansallarında 639 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Bu hem piyasanın 670 milyon TL olan beklentisinden hem de bizim 705 milyon TL olan tahminimizin altında kaldı. Faaliyet performansı genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken net finansal giderler net kardaki olumsuz sapmanın ana nedeni oldu. Bu sonuçların ardından Tofaş 2020 yılını 1,8 milyar TL net karla kapattı ve bu da yıllık bazda %20 büyümeye işaret etti. Şirket yönetimi 2021 için de öngörülerini paylaştı. Buna göre yurt içi otomotiv piyasası için beklenti 700-750 bin adet olarak paylaşıldı (YKYt: 630 bin). Tofaş’ın yurt içi satışlarının ise 120-135 bin aralığında olması bekleniyor (YKYt: 120 bin adet). İhracat tarafında ise 150-165 bin aralığı öngörülüyor (YKY: 168 bin adet). Her ne kadar yurt içi toplam piyasa büyüklüğünde şirketin tahminlerinden daha geride olsak da Tofaş için beklentilerimiz yönetiminkine paralel. Dolayısıyla bu aşamada tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz. Faaliyet performansı beklentileri aşsa da net kar tahminlerin bir miktar altında kaldığı için 4Ç20 sonuçlarının hisse üzerinde nötr bir etki yaratmasını bekliyoruz. Tofaş için hisse başına 12 aylık hedef fiyat olarak 45,7 TL ile AL önerimizi sürdürüyoruz.”

Kaynak

borsagundem.com/haber/4-araci-kurumun-tofasta-hedef-fiyati/1547112

YASAL UYARI

SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.