UZUN VADE HİSSE ÖNERİLERİ 2021

Yılbaşından bu yana Çin’de başlayan ve sonrasında tüm dünyayı saran salgın, ekonomik anlamda çok ciddi bir belirsizliğe sebep oluyor. En yakın gelecekte bile, küresel çapta getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik davranışların ne şekilde değişeceğini tahmin etmek zor. Bu nedenle ekonomik öngörüler çok geniş bir yelpazeye dağılmış durumda. Ancak analistler mevcut konjonktürün uzun vade için bulunmaz fırsatlar yarattığı konusunda hemfikir. En iyi uzun vadeli yatırımların da belirsizliklerin yoğun olduğu zamanlarda yapıldığını hatırlatıyorlar.

Uzun vadeli yatırımlarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus yatırım yapılacak şirket.

2021 YILINDA EŞİT DAĞITIMLI HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER…

GOLİVE YAZILIM HALKA ARZ

Yatırım yapılacak şirket hakkında detaylı araştırılma yapılması çok önemli. Biz sizin için uzun vadeli yatırım yapılabilecek şirketleri hedef fiyatlarıyla çıkardık. Uzman ve aracı kurum değerlendirmelerini sizlerle paylaştık.

UZUN VADE HİSSE ÖNERİLERİ

image 6

PARAM HALKA ARZ TARİHİ

2021 YILI HALKA ARZ TAKVİMİ

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ HABERİ

ŞİŞECAM (SISE) HİSSE ANALİZİ

Şirket 3Ç20’de beklentilerin üzerinde 866 milyon TL net kar açıkladı. Beklenti 717 milyon TL seviyesindeydi. Net kar yıllık %101, çeyreksel %923 artış gösterdi. Net kardaki artışta cirodaki artış ve kur farkından dolayı artan finansal yatırım gelirleri etkili oldu. Net kar’a en büyük katkı Soda grubundan geldi.

Satış gelirleri yıllık %26.1, çeyreksel %37 artışla beklentilerin üzerinde 5.798 milyon TL oldu (beklenti: 5639 milyon TL). Düzcam en çok gelir kaynağı olurken, bunu Cam Ev eşyası ve Soda grubu izledi.

3Ç20’de FAVÖK beklentilerin üzerinde 1.266 milyon TL olurken yıllık %24, çeyreksel %109 artış gösterdi (beklenti: 1138 milyon TL). FAVÖK marjı %21.8 oldu, geçen yıla göre yatay kalırken önceki çeyreğe göre 7.5 puan yükseliş gösterdi.

ALESTA ELEKTRONİK HALKA ARZ

GALATA WİND ENERJİ HALKA HALKA ARZ

Kar Marjları Önceki Çeyreğe göre Arttı

Brüt kar marjı %32.5 olurken, geçen yıla göre 1 puan gevşeme var ancak önceki çeyreğe göre %6.8 artış görüldü. Kar marjlarında önceki çeyreğe göre etkili bir iyileşme var. Bunda artan talep, güçlenen PMI verileri ve sanayi üretim verilerinin etkisi oldu.

9 Aylık sonuçlar

Yılın 9 ayında SISE’nin satış gelirleri %11 büyüme ile 14.362 milyon TL olurken, FAVÖK karı yatay (%1) kalarak 2.859 milyon TL oldu. Şirket bu dönemde %2 artışla 1.392 milyon TL net kar yazdı.

TÜRKİYE SİGORTA (TURSG) HİSSE ANALİZİ

Şirket, 9 aylık dönemde 961 milyon TL net kar elde etti

Türkiye Sigorta (TURSG) birleşme sonrasında açıkladığı bilançosunda 9 aylık dönemde 961 milyon TL net kar açıklarken, kar rakamı yıllık %98 artış kaydetti. Önceki çeyreğe göre ise artış %270 oldu

Prim Üretimi %26 büyüdü

Yılın 9 aylık döneminde prim üretimi geçen yıl aynı döneme göre %26 artışla 6.269 milyon TL seviyesine ulaştı. Piyasa Değeri / Prim Üretimi oranı 1 seviyesinde oluştu. Kar marjı ise %15.3 seviyesinde gerçekleşti. Kar marjında geçen yıla göre 5 puanlık iyileşme var.

Özsermaye %171 arttı

Aynı dönemde Türkiye Sigorta (TURSG) Özsermaye büyüklüğü 3.143 milyon TL seviyesine ulaştı ve yıllık bazda %171 büyüme gösterdi. Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı 2.08 seviyesinde bulunuyor

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) HİSSE ANALİZİ

Ereğli Demir Çelik (EREGL) 3Ç20 döneminde beklentilerin üzerinde 581.6 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 567.8 milyon TL seviyesindeydi. Net kar geçen yıl aynı döneme göre %26 geriledi, önceki çeyreğe göre ise %2 arttı.

Satış gelirleri 8.152 milyon TL ile beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentiler 8.468 milyon TL seviyesindeydi. Satış gelirleri geçen yıl aynı döneme göre %27 artış gösterdi, önceki çeyreğe göre ise %10 yükseldi. Cirodaki artışta kur farkının etkisi ve kazanılan pazar payının etkisi oldu.

Aynı dönemde FAVÖK karı 1.638 milyon TL ile beklenti olan 1.469 milyon TL olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık %28, çeyreksel %23 artış kaydetti. FAVÖK artışında marjlardaki iyileşmenin etkisi olumlu oldu. FAVÖK marjı %20 olurken, geçen yıla göre 0.2 puan, önceki çeyreğe göre ise 2.1 puan iyileşti.

 9 aylık Dönem

Yılın ilk 9 aylık döneminde yassı mamul satışları %1.4 artışla 5.471 bin ton olurken, uzun mamul satışları %0.8 artışla 780 bin ton oldu. Çelik fiyatlarındaki artışa paralel demir cevheri fiyatlarında da artış gözlendi ancak bu kar marjlarını olumsuz etkileyecek düzeyde oluşmamış.

EREGL 9 aylık dönemi 1.449 milyon TL net kar ile kapatırken geçen yılın %53 gerisinde kaldı. Satış gelirleri %4 artışla 21.936 milyon TL ve FAVÖK %16 düşüşle 3.980 milyon TL oldu. Kar marjlarında 5-6 puana yakın düşüş oluşurken, Şirket %15.9 Brüt Kar Marjı ve %18.1 FAVÖK marjı ile çalıştı.

Nakitleri artıyor

EREGL net nakit değerleri 6.452 milyon TL seviyesine yükseldi. Önceki çeyrekte 5.186 milyon TL düzeyindeydi. Kur artışları ve güçlü nakit akışı etkili oldu. Şirket nakit gücünü koruyor. Cari oran 2.6x ve likidite oranı 1.7x seviyesinde ideal.

Güçlü nakit akışı geçen yıla göre Pandemi dönemine rağmen oldukça iyi korundu. Yılın 9 aylık döneminde işletme faaliyetlerinden 5.432 milyon TL nakit akışı elde edildi. Yatırım faaliyetlerine 1.900 milyon TL harcama yapıldı. Borçlanma kaynaklı olarak 598 milyon TL giriş elde edilirken, geçen yıl sonuna göre nakit değerlerini 4.767 milyon TL artırmayı başardı.

TOFAŞ FABRİKA (TOASO) HİSSE ANALİZİ

Tofaş Fabrika (TOASO) 3Ç20 döneminde beklentilerin bir miktar altında 510 milyon TL net kar açıkladı. Beklenti 535 milyon TL seviyesindeydi. Net kar aynı dönemde yıllık %71, çeyreklik %77 artış gösterdi. Net kardaki artışta otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki büyüme ve buna paralel sağlanan cirodaki %65’lik artış ana faktör oldu.

Pazar ve Satışlar 3Ç’de Agresif Büyüdü

Satış gelirleri 3Ç20 döneminde beklentilerin hafif altında 6.860 milyon TL oldu. Beklenti 6.961 milyon TL seviyesindeydi. Satış gelirleri yıllık %65, çeyreksel %125 gibi agresif bir artış gösterdi. Hafif araç talebi düşük kredi koşulları ve artan talebin etkisiyle Haziran ayında tekrar ivmelendi ve 3Ç20’de yıllık adet bazında %178 artış kaydetti. Yurtiçi otomobil pazarı ise yıllık %70 artış gösterdi. Özellikle hafif ticari araç pazarında Covid-19 etkisiyle e-ticaret artışı önemli bir rol oynadı. TOASO satış gelirlerindeki 3Ç20’de önceki çeyreğe göre %125 artışta bu faktörler rol oynadı.

Yurtiçi Pazar Sırtladı

2020 yılının 9 aylık döneminde TOASO toplam perakende satış adeti yıllık %112 artışla 90.383 adet olarak gerçekleşti. Toplam araç satışları ise geçen yıla göre %14 gerileyerek 167.226 adet oldu. Aynı dönemde yurtiçi satışlar %104 artarak 89.605 adet, ihracat satışları ise %48 azalarak 77.608 adet oldu.

9 aylık dönemde yurtiçi satışlar TL bazında %144.7 artışla 7.475milyon TL, yurtdışı satışlar ise %34.3 azalarak 6.720 milyon TL oldu. Egea Modeli adet olarak satışı artan başlıca model oldu.

Kar Marjları Yıllık ve Çeyreksel Geriledi

FAVÖK 3Ç20’de beklentilerin altında 773 milyon TL oldu. Beklenti 898 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK marjı %11.3 olurken, yıllık 2.4, çeyreksel 6.5 puan düştü. Brüt kar marjı %13 ile yıllık yatay kalırken, çeyreksel3.2 puan geriledi. Bu gerilemede Covid-19 nedeni ile gerçekleşen duruşların etkisi oldu.

Borç ve Kur riski Yok

Eylül sonu itibari ile TOASO’nun 3.153 milyon TL net borcu bulunuyor. Önceki çeyreğe göre 500 milyon TL civarında bir azalma var bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak zaten net borç / favök oranı 1.2x seviyesinde bulunuyor ve ideal. Önceki çeyrekte bu oran 1.5x seviyesindeydi. Cari oran 1.20x ve likidite oranı 1.05x seviyesi ile ideal noktalarda. Olumlu.

TOASO’nun döviz bazındaki borçları Fiat tarafından üstlenilmiş olup, al yada öde sistemine tabi bulunuyor. Şirket’in böylece kur riski bulunmuyor.

9 aylık dönemde nakit değerlerinde 1.182 milyon TL artış sağladı. Şirket işletme faaliyetlerinden 637 milyon TL nakit girişi sağlarken, yatırım faaliyetlerine 476 milyon TL nakit çıkışı harcadı. Finansman faaliyetlerinden ise 715 milyon TL nakit girişi elde etti. Nakit değerlerindeki artışta faaliyetlerinden elde edilen serbest nakit akışı etkili olmasının yanında, borçlanmadan gelen nakitlerinde etkisi bulunuyor.

Şirket Beklentilerini Yukarı Revize Etti

TOASO bu bilanço döneminde beklentilerini revize etti. Buna göre toplam yurtiçi hafif ticari araç pazarı beklentisini 600 bin-640 bin araç seviyesinden 730 bin-770 bin araç seviyesine, Tofaş yurtiçi satış beklentisini 96 bin-102 bin adetten 130 bin-140 bin adet seviyesine, Tofaş İhracat beklentisini 110 bin-140 bin adetten 120 bin 140 bin adet seviyesine yukarı revize etti.

ARÇELİK (ARCLK) HİSSE ANALİZİ

Arçelik’in 3Ç2020 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 1.022mn TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti.

Arçelik’in üçüncü çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %325,2 artışla 1.022mn TL olmuş ve hem 853mn TL’lik bizim beklentimizin hem de 742mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili olmuştur.

Satış Gelirleri

Şirket’in 3Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,8 artışla 11.938mn TL olmuştur. Satışların %34’ünü oluşturan yurtiçi satışlar %48,8 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %42,8 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 11,5 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 31,2 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %41,4 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %51,6 artışla 4.132mn TL olurken, brüt kar marjı 1,6 puan artışla %34,6 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler ise %31,1 artışla 2.724mn TL olmuştur. Faaliyet giderlerinin satış gelirlerine oranı %22,8’i göstermiş ve geçen senenin aynı dönemine göre 2,4 puan düşüş göstermiştir. Bu iyileşme, tüm iştiraklerde uygulanan sıkı maliyet yönetiminin yanı sıra yüksek ölçekli üretim ve TL’deki değer kaybının operasyonel kaldıraca olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Diğer faaliyetlerden gelirler kur farkı gelirleri kaynaklı 466,5mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2019’da diğer faaliyetlerden sadece 70,8mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %160,8 artışla 1.874mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 7 puan artışla %15,7’ye yükselmiştir. 3Ç2020 FAVÖK’ü ise %88,2 artışla 1.726mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 3,3 puan artışla %14,5 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 48,6mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 22mn TL gelir yazılmıştır.

Kar Marjı

Finansman tarafında ise net giderler 3Ç2019’a göre %23,9 artışla 562,5mn TL olmuştur. Böylece, 243,8mn TL’lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 3. çeyreğe göre %325,2 artarak 1.022mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,6 puan artarak %8,6 seviyesine yükselmiştir.

ASELSAN (ASELS) HİSSE ANALİZİ

Aselsan 3Ç20’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %79 artışla piyasa beklentisine paralel şekilde 1.14 milyar TL net kar açıkladı. (3Ç19 Net Kar: 642 Milyon TL) Kurdaki yükselişe bağlı olarak 3Ç20’de elde edilen kur farkı gelirleri şirketin net karını oluşturan temel unsur olarak karşımıza çıktı.

Şirketin satış gelirleri 3Ç20’de 3Ç19’a göre %6 oranında artarak 3.19 milyar TL’ye yükselirken (3Ç19 Satış Gelirleri: 3.02 Milyar TL) satış detaylarına baktığımızda ise yurt içi satışlarının %11 oranında arttığı, yurt dışı satışların %29 oranında azaldığı dikkat çekiyor. Satış gelirlerindeki büyümeye rağmen maliyetlerdeki artışa bağlı olarak şirketin FVAÖK rakamı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalarak 610 milyon TL’den 542 milyon TL’ye gerilerken FVAÖK marjı da 321 baz puan azalarak %16,98 oldu. (3Ç19 FVAÖK Marjı: %20,19)

Kurum beklentimizin hafif üzerinde ancak piyasa beklentisine paralel satış gelirleri. 3Ç20’de Aselsan’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %5,6 artışla 3,19 milyar TL seviyesinde, kurum beklentimizin %6 üzerinde, piyasa beklentisine ise paralel seviyede gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 3 milyar TL, piyasa beklentisi: 3,23 milyar TL). Bu dönemde devam eden salgın etkisi karşısında, yıllara sari ürün grubuna dahil olmayan ürün satışlarının yıllık bazda %25 artış kaydetmesi, satış gelirleri görünümündeki hafif toparlanmada etkili oldu. Bu dönemde yurt içi satışlar yıllık bazda %11 artışla 2,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı satışlar ise önceki yılın aynı dönemine göre %29 düşüşle 291 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracat gelirlerinin toplam satış gelirleri içindeki oranı yıllık bazda 5 puan düşüş kaydederek %9 seviyesine geriledi. Diğer yandan, 2Ç20 özelinde 162 milyon dolar civarında yeni sipariş alan şirket, 3Ç20’de 235 milyon dolar tutarında yeni sipariş aldı. Bu bağlamda, 2019 yılının dokuz aylık döneminde 2,6x seviyesinde bulunan yıllıklandırılmış sipariş/hasılat oranı, 2020 yılının aynı döneminde 0,85x olarak gerçekleşti. 3Ç20’de şirketin sipariş alma sıklığının yavaşlamaya devam etmesinin beraberinde, bu dönemde alınan siparişlerin tutarının satış gelirlerinin altında kaldığını görüyoruz. Böylece, şirketin bakiye siparişleri bu dönemde çeyrekselbazda 9,5 milyar dolar seviyesindeki seyrini sürdürdü. Bu arada, bakiye sipariş tutarı önceki yılın aynı döneminde 9,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son 5 yılda Aselsan hissesi ne kadar kazandırdı ?

İŞ GYO (ISGYO) HİSSE ANALİZİ

Beklentilere yakın net kar. İş GYO, 3Ç20’de hem piyasa ortalama beklentisi hem de beklentimiz olan 4 mn TL’ye yakın 3 mn TL net kar açıkladı. Net finansman giderlerindeki azalış, yıllık bazda net zarardan net kara geçilmesinde etkili oldu (3Ç19’da 13 mn TL net zarar). Geçen yıl aynı dönemde 62,8 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu çeyrekte 47 mn TL’ye geriledi. Beklentiler ile uyumlu gelen sonuçların hisse performansına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz.

 Beklentimiz ile uyumlu ciro performansı. Gayrimenkul portföyünün ağırlıklı ofis yatırımlarından oluşması nedeniyle, salgın döneminde AVM kiralarında indirime gidilmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş paralelinde 3Ç20’de kira gelirleri diğer AVM ağırlıklı portföy yapısına sahip GYO şirketlerine kıyasla daha sınırlı kalarak yıllık bazda %20,7’lik düşüşle 44,4 mn TL’ye geriledi. Konut satış gelirleri yıllık bazda %128 artarak ağırlıklı İnistanbul projesi teslimlerinin katkısıyla beklentimiz doğrultusunda 170,8 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, üst hakkı kullanım gelirleri dahil toplam ciro yıllık bazda %60,5 artışla 225 mn TL seviyesinde gerçekleşti.Operasyonel kar beklentilerin hafif altında. İş GYO, 3Ç20’de hem ortalama piyasa beklentisi hem de beklentimiz olan 51 mn TL’ye yakın, yıllık bazda %8,6 düşüşle 47 mn TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK marjı ise, 3Ç19’daki %36,4 seviyesine göre 15,7 puan azalarak %20,7 seviyesine geriledi. Yıllık bazda FAVÖK marjındaki düşüşün sebebi ise teslim edilen projelerin daha düşük marjlı projeler olmasından kaynaklndı Net borç ise, 2Ç20’deki 1.068 mn TL seviyesine göre hafif gerileyerek 3Ç20’de 991 mn TL düzeyinde gerçekleşti.

KAYNAKLAR

https://tuncaytursucu.com/

YASAL UYARI

SPK yayınlanması istenen uyarı : Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiye yatırım amaçlı değildir. yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar , portföy yönetim şirketleri , mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevçevesinde sunulmaktadır.Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.